Feedback1

 

Återkopplingar från deltagare


I början var Feldenkrais och Bones for Life en genialisk metod för rehabilitering, ett välbehövligt och långvarigt arbete som möjliggjorde att jag kunde fungera i vardagen igen trots betydliga hjärnskador och konstant kronisk smärta.
Nu har jag läkt, och jag har lätt för att röra mig, kan gå stadigt och även springa, det senare efter 20 års uppehåll. Intelligent rörelse är helt enkelt underbart och berikar livet oavsett om du "behöver det eller inte". Jag tycker att det går knappt beskriva i ord hur resan med denna metod kan förändra ens liv.

Företagsuppdrag: "Du och din kurs har fått en nästan mystisk status i personalgruppen. Jag förstår att du och din kurs har varit fantastisk och att det har skett små underverk för många av mina medarbetare"

"Det har varit en fröjd att se varandras utveckling och glädje i rörelsen. Jag har lärt mig att bära upp min kropp på det intelligentaste sättet och har själv kunnat känna hur jag "växt" med träningen. Jag får inte ont i knäna längre när jag tex går på stan eller springer. Det är så skönt. Jag har fått andra verktyg som jag använder dagligen".

”Övningarna har gett mig en god kroppsuppfattning; visuellt genom de teoretiska informationerna (både muntligt - på ryggradsmodellen samt skriftliga utskick) och med de praktiska övningarna som förtydligade och bekräftade metodiken/metoden Rörelseintelligens”

”Jag har framför allt förstått vikten av att ha en bra balans för att inte felbelasta min rygg. Sen tog jag till mig det där att vi blir mer och mer enkelspåriga i vårt rörelsemönster vilket leder till att inte muskler och sinnen stimuleras. Du är en inspirationskälla och du förklarar allting mycket bra. Tygstyckena gör verkligen att rörelserna och träningen blir tydligare”

”Den främsta positiva upplevelsen för mig är att bli MEDVETEN om hjärnans koppling till rörelsemönstret”

En upplevelse efter en Feldenkraislektion

man kan gå vilse i sin kropp
glömma bort att man på sacrum bär jorden och
reser en pelare till himmelens ära
att huvudskålen är blå och
innehåller en ledstjärna så
skulderbladen växer till vingar
när kotorna fäster sig vid varandra

//Gunilla Johansson, Leg. Psykoterapeut

”Tack för intressant och lärorik träning. Fantastiskt att man med små rörelser kan åstadkomma bättre rörlighet, balans och koordination. Jag är nu mer medveten om hur jag går och rör mig samt tittar även på hur andra går och rör sig. Mycket bra med den dokumentation vi fått så man enkelt kan träna själv. Alla rörelserna är bra och effektiva. Faktiskt en aha-upplevelse”

”Det positiva med kursen har varit att bli medveten om vad man gör och inte. Dessutom hur olika saker i kroppen och hjärnan kopplar ihop. Tack för en intressant och givande kurs!”