OmFeldenkrais

 

 

Feldenkraismetoden®

Feldenkrais® är en pedagogisk metod. Genom medvetna rörelser kan vi lära oss förstå hur tanke, känsla och kropp samverkar. Kroppen kan då röra sig med bästa möjliga funktion och minsta ansträngning. Detta kan ske när du rör dig med fokus på hur du gör, dvs. att du är medvetet närvarande i övningarna, inte enbart att du rör dig. Rörelserna genomförs så enkelt som möjligt, dvs. utan ansträngning och smärta. Metoden är pedagogisk, upplevelsebaserad och du kan utveckla din hållning, motorik, rörlighet, balans och självbild. Att medvetandegöra andningen ingår som en självklar del vid utförande av rörelserna.

 

 

”Övningarna är utformade så att de ska förbättra förmågan, det vill säga utvidga gränserna för det möjliga, göra det omöjliga möjligt, det svåra lätt och det lätta roligt”.

Moshe Feldenkrais