OmVerksamheten

 

 

Vår verksamhet

Vi är legitimerade sjukgymnaster med ett medicinskt kunnande och med lång yrkeserfarenhet. Vi använder oss av de pedagogiska och unika metoderna Feldenkraispedagogik® och Movement Intelligence, Bones for life®, där funktionell anatomi och biomekanik är självklara delar.

En fördel med metoderna är att de anpassar sig till varje människas individuella behov.

Genom vårt sätt att arbeta kommer du att utveckla din fysiska funktion och därmed förbättras din förmåga att tänka och uppleva med dina sinnen. Aktuell forskning om hjärnans funktioner visar allt tydligare på att människokroppens funktion kan underhållas och förbättras via en ökad neuromuskulär aktivitet. Rörelseintelligens bygger på att medvetandegöra kroppens olika delar för att sedan kunna sätta samman allt till ett mer funktionellt och optimalt rörelsemönster.