Detta kan Rörelseintelligens erbjuda

1. Utbildning/träning i grupp

Utforska din kropps möjligheter och bli mer medveten om hur du gör, hur du tänker och hur du känner. Lär dig att använda din rörelseförmåga på ett mer optimalt sätt! Genom att stimulera skelettets viktbärande funktion kommer också din hållning att förbättras. En bra hållning (alignment) hjälper dig att förebygga belastningsbesvär samt ger förutsättning för en god samordnad muskelfunktion och därmed en bättre rörlighet, balans och koordination. Det kan gälla i enklare vardagsfunktioner men också i mer krävande aktiviteter som t.ex. att vandra på fjället, löpa, spela golf, åka skidor eller skridskor.

Övningarna bygger på lång erfarenhet och kunskap från Feldenkraispedagogiken och forskning kring hjärnans förmåga att via nervsystemet förbättra din medvetenhet om din kropps rörelsekapacitet (neuromuskulär funktion).

 

2. Riktade uppdrag mot företag

Många som arbetar sittande eller stående har en ökad risk att utveckla belastningsskador i tex nacke, axlar, handleder och rygg. De vanligaste orsakerna till detta är en ogynnsam hållning i kombination med statiskt och ensidigt arbete och stress. Aktuell forskning om hjärnans funktioner visar allt tydligare att människokroppens funktion kan underhållas och förbättras via en ökad medveten neuromuskulär aktivitet. Rörelseintelligens bygger på att enkelt och pedagogiskt medvetandegöra kroppens olika delar, för att sedan kunna sätta samman allt till ett mer funktionellt och optimalt rörelsemönster med en god hållning som resultat. Vi vet att det finns ett stort behov för människor att jobba aktivt med sig själva för att uppnå och behålla förbättrad kroppsfunktion. Metoden medför att även vanor och beteende kan förändras och strategier för minskad stress kan uppnås, vilket också bidrar till att förebygga belastningsskador.

Vi erbjuder: Verksamhetsanpassade utbildningar som förbättrar dina ergonomiska förutsättningar vid stående och sittande arbete. Föreläsningar i ergonomi.

 

3. RIKTADE UPPDRAG MOT Konferenser

Metoden Rörelseintelligens gör dig medveten om dina sinnen och din kropp. Ökad uppmärksamhet, en god hållning och kunskaper om ergonomi ger mervärde till konferensgästen. Vi kan samtidigt erbjuda lektioner med övningar som kan förbättra din rörelsefunktion och teknik vid tex skidåkning och löpning. Se info, 4. Riktade uppdrag mot idrott.

 

4. Riktade uppdrag mot idrott

I de flesta idrotter (t ex löpning, alpin skidåkning, längdåkning, skridsko (hockey), fotboll och golf) sker ständigt en växelvis belastning av vänster och höger ben med en diagonal aktivering av bäcken och bål för att optimera kraften framåt. De flesta idrottare har en sida som är mer dominant med en bättre funktion. Metoden Rörelseintelligens lär deltagarna att medvetet utforska och identifiera sidoskillnader för att därefter kunna förbättra funktionen.

Vi jobbar med ryggens och benens hållning (alignment och knäkontroll) och med bäckenets viktiga länk mellan överkroppen och benen. Förbättrad rörelsekvalité kan tex ge en ökad kraft och hastighet framåt i löpning, skidåkning och skridskoåkning med samtidig lägre energiförbrukning.

Medvetenhet om andningen och lungornas funktion, tillsammans med att kunna använda ryggradens och bröstkorgens rörlighet, kan optimera möjligheterna till en bättre syresättning för alla idrottare.Läs mer om våra aktuella kurser >>